Seværdigheder i Malta

Åben kort
Coat of arms: Malta

16:37:51

Landekode ISO MT

Telefonopkald +356

Tidszone Europe/Malta

Hovedstad Valletta

Mest populære byer

BirguBirguBefolkning:2 629
BirkirkaraBirkirkaraBefolkning:22 247
BormlaBormlaBefolkning:5 395
FlorianaFlorianaBefolkning:2 205
GziraGżiraBefolkning:8 029
MarsaMarsaBefolkning:4 401
MdinaMdinaBefolkning:292
MelliehaMellieħaBefolkning:10 087
MgarrMġarrBefolkning:3 629
MostaMostaBefolkning:20 241
MsidaMsidaBefolkning:8 545
PaolaPaolaBefolkning:7 864
QormiQormiBefolkning:16 779
RabatRabatBefolkning:6 901
Santa LuċijaSanta LuċijaBefolkning:2 997
Santa VeneraSanta VeneraBefolkning:6 932
SengleaSengleaBefolkning:2 784
SiggiewiSiggiewiBefolkning:8 367
San ĠiljanSan ĠiljanBefolkning:10 232
San Pawl il-BaħarSan Pawl il-BaħarBefolkning:21 046
TarxienTarxienBefolkning:8 583
VallettaVallettaBefolkning:6 444
ZabbarŻabbarBefolkning:15 404
ZejtunŻejtunBefolkning:11 508

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning