Seværdigheder i Malta

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

37077

Dødsfald

457

Coat of arms: Malta

20:12:25

MT

Landekode ISO

+356

Telefonopkald

Europe/Malta

Tidszone

Valletta

Hovedstad

Mest populære byer

BalzanBalzan
Befolkning:3 958
BirguBirgu
Befolkning:2 629
BirkirkaraBirkirkara
Befolkning:22 247
BirżebbuġaBirżebbuġa
Befolkning:9 736
BormlaBormla
Befolkning:5 395
DingliDingli
Befolkning:3 608
FguraFgura
Befolkning:11 670
FlorianaFloriana
Befolkning:2 205
FontanaFontana
Befolkning:985
GħajnsielemGhajnsielem
Befolkning:3 200
GħarbGharb
Befolkning:1 539
GħasriGhasri
Befolkning:525
GħaxaqGħaxaq
Befolkning:4 722
GudjaGudja
Befolkning:2 997
GziraGżira
Befolkning:8 029
GħargħurGħargħur
Befolkning:2 768
ĦamrunHamrun
Befolkning:9 244
AttardAttard
Befolkning:10 650
IklinIklin
Befolkning:3 130
ŻurrieqZurrieq
Befolkning:11 823
KalkaraKalkara
Befolkning:3 014
KerċemKerċem
Befolkning:1 938
KirkopKirkop
Befolkning:2 191
LijaLija
Befolkning:3 070
LuqaLuqa
Befolkning:5 945
ManikataMellieħa
Befolkning:539
MarsaMarsa
Befolkning:4 401
MarsalfornIż-Żebbuġ
Befolkning:750
MarsaskalaMarsaskala
Befolkning:12 134
MarsaxlokkMarsaxlokk
Befolkning:3 534
MdinaMdina
Befolkning:292
MelliehaMellieħa
Befolkning:10 087
MgarrMġarr
Befolkning:3 629
Mġarr, GozoGhajnsielem
Befolkning:2 868
MostaMosta
Befolkning:20 241
MqabbaMqabba
Befolkning:3 315
MsidaMsida
Befolkning:8 545
MtarfaMtarfa
Befolkning:2 572
MunxarMunxar
Befolkning:1 454
NadurNadur
Befolkning:4 509
NaxxarNaxxar
Befolkning:13 443
PaolaPaola
Befolkning:7 864
PembrokePembroke
Befolkning:3 645
PietàPietà
Befolkning:4 020
QalaQala
Befolkning:2 284
QormiQormi
Befolkning:16 779
QrendiQrendi
Befolkning:2 752
RabatRabat
Befolkning:6 901
SafiSafi
Befolkning:2 126
San ĠwannSan Ġwann
Befolkning:12 523
San LawrenzSan Lawrenz
Befolkning:748
SannatSannat
Befolkning:2 117
Santa LuċijaSanta Luċija
Befolkning:2 997
Santa VeneraSanta Venera
Befolkning:6 932
SengleaSenglea
Befolkning:2 784
SiggiewiSiggiewi
Befolkning:8 367
SliemaSliema
Befolkning:16 854
San ĠiljanSan Ġiljan
Befolkning:10 232
San Pawl il-BaħarSan Pawl il-Baħar
Befolkning:21 046
SwieqiSwieqi
Befolkning:10 064
Ta' XbiexTa' Xbiex
Befolkning:1 804
TarxienTarxien
Befolkning:8 583
VallettaValletta
Befolkning:6 444
VictoriaVictoria
Befolkning:6 901
XagħraXaghra
Befolkning:4 886
XewkijaXewkija
Befolkning:3 300
XgħajraXgħajra
Befolkning:1 732
XlendiMunxar
Befolkning:120
ZabbarŻabbar
Befolkning:15 404
ŻebbuġŻebbuġ
Befolkning:11 903
Żebbuġ, GozoIż-Żebbuġ
Befolkning:2 956
ZejtunŻejtun
Befolkning:11 508

📑 Alle kategorier

AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning