Seværdigheder i Malta

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

121392

dødsfald

882

Coat of arms: Malta

 

MT

landekode ISO

+356

telefonopkald

Europe/Malta

tidszone

Valletta

hovedstad

Mest populære byer

BalzanBalzan
befolkning:3 958
BirguBirgu
befolkning:2 629
BirkirkaraBirkirkara
befolkning:22 247
BirżebbuġaBirżebbuġa
befolkning:9 736
BormlaBormla
befolkning:5 395
DingliDingli
befolkning:3 608
FguraFgura
befolkning:11 670
FlorianaFloriana
befolkning:2 205
FontanaFontana
befolkning:985
GħajnsielemGhajnsielem
befolkning:3 200
GħarbGharb
befolkning:1 539
GħasriGhasri
befolkning:525
GħaxaqGħaxaq
befolkning:4 722
GudjaGudja
befolkning:2 997
GziraGżira
befolkning:8 029
GħargħurGħargħur
befolkning:2 768
ĦamrunHamrun
befolkning:9 244
AttardAttard
befolkning:10 650
IklinIklin
befolkning:3 130
ŻurrieqZurrieq
befolkning:11 823
KalkaraKalkara
befolkning:3 014
KerċemKerċem
befolkning:1 938
KirkopKirkop
befolkning:2 191
LijaLija
befolkning:3 070
LuqaLuqa
befolkning:5 945
ManikataMellieħa
befolkning:539
MarsaMarsa
befolkning:4 401
MarsalfornIż-Żebbuġ
befolkning:750
MarsaskalaMarsaskala
befolkning:12 134
MarsaxlokkMarsaxlokk
befolkning:3 534
MdinaMdina
befolkning:292
MelliehaMellieħa
befolkning:10 087
MgarrMġarr
befolkning:3 629
Mġarr, GozoGhajnsielem
befolkning:2 868
MostaMosta
befolkning:20 241
MqabbaMqabba
befolkning:3 315
MsidaMsida
befolkning:8 545
MtarfaMtarfa
befolkning:2 572
MunxarMunxar
befolkning:1 454
NadurNadur
befolkning:4 509
NaxxarNaxxar
befolkning:13 443
PaolaPaola
befolkning:7 864
PembrokePembroke
befolkning:3 645
PietàPietà
befolkning:4 020
QalaQala
befolkning:2 284
QormiQormi
befolkning:16 779
QrendiQrendi
befolkning:2 752
RabatRabat
befolkning:6 901
SafiSafi
befolkning:2 126
San ĠwannSan Ġwann
befolkning:12 523
San LawrenzSan Lawrenz
befolkning:748
SannatSannat
befolkning:2 117
Santa LuċijaSanta Luċija
befolkning:2 997
Santa VeneraSanta Venera
befolkning:6 932
SengleaSenglea
befolkning:2 784
SiggiewiSiggiewi
befolkning:8 367
SliemaSliema
befolkning:16 854
San ĠiljanSan Ġiljan
befolkning:10 232
San Pawl il-BaħarSan Pawl il-Baħar
befolkning:21 046
SwieqiSwieqi
befolkning:10 064
Ta' XbiexTa' Xbiex
befolkning:1 804
TarxienTarxien
befolkning:8 583
VallettaValletta
befolkning:6 444
VictoriaVictoria
befolkning:6 901
XagħraXaghra
befolkning:4 886
XewkijaXewkija
befolkning:3 300
XgħajraXgħajra
befolkning:1 732
XlendiMunxar
befolkning:120
ZabbarŻabbar
befolkning:15 404
ŻebbuġŻebbuġ
befolkning:11 903
Żebbuġ, GozoIż-Żebbuġ
befolkning:2 956
ZejtunŻejtun
befolkning:11 508

📑 alle kategorier

AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning